Introduction:

Owing to consumption of enormous amount of food, all three Dosha get aggravated. These aggravated Dosha mingle with undigested food, which remains in stomach in un- assimilated form.

This further leads to manifest typical pricking pain (like pricking by needle). So this complete clinical manifestation is called as Visoochikaa.(A.H.Su.8/7-8)

Severe reduction of digestive power is the principle component in Visoochikaa. So while treating Visoochikaa one should always focus on enhancement of Agni(Digestive power).

 

Avasthika Chikitsaa

Aggravated state of Visoochikaa It is advisable to perform Agnikarma at Paarshn`ee (Calcaneus region).

 

Patient should remain fasting for a day, followed by regular treatment protocol like in Virechana (Samsarjana Krama)

 

In Saadhya Visoochikaa, Paarshn`ee Daaha (i.e. Agnikarma at Calcaneus region) helps to arrest extensive diarrhea.

 

Aamavasthika Chikitsaa

 

Saampaachana – In Visoochikaa, Agnimandya is underline cause.

In Aamaavasthaa, Aama Paachana should be done.

Vamana — Aamaas`haya sthita Aamaanna Teekshn`a Vamana (with Madana Phalaadi Dravya )

 

Pakvaavasthaa

    • Treatment as per specific state.
    • Various modes of Langhana (fasting etc.) should be done.
    • Virechana should be done with prior Svedana (sudation).

  • S`hodhana (Vamana and Virechana) in Visoochikaa pacifies complications like Moorchchhaa, Atisaara etc.

 

  • Visht`ambhaavasthaa in Visoochikaa Nirooha Basti (S.U.56/12).

 

  • Pathyakaaraka Aahaara should be given after appropriate evacuation of Dosha and adequate Langhana (fasting).(S.U.56/19)

 

Pathya:

Rasa-Kat`u, Tikta

Gun`a- Laghu

Dhaanya- Lohita S`haalee, Yava

S`haaka- S`haalicha, Vetraagra, Vaastuka, Moolaka, Rasona, S`higru Phala, Pat`ola, Vaartaaka, Kamala, Kaaravellaka, Kant`akaaree Phala, Aardraka, Prasaaran`ee, Chukra, Parpat`a, Methikaa, Dhaanyaka

Maamsa- Hareen`a, Mayoora, S`has`ha, Laavaa, Kshudra Matsya

Dugdha-Dadhi, Takra, Navaneeta, Ghrita

Drava- Kaanjika, Sarshapa Taila, Suraa

Phala-Kushmaand`a, Kadalee, Aamalakee, Daad`ima, Amlavetas, Nimbu, Maatulunga

Kritaanna- Laajaa Mand`a, Vilepee, Mudga Rasa

Other- Hingu, Lavan`a, Ajamodaa, Maricha, Jeeraka, Tambula, S`hunt`hee, Madhu

Apathya:

Gun`a- Guru

S`haaka- Kamala Kanda, Upodikaa, Kanda, Us`heera

S`himbee- Dvidala Dhaanya

Maamsa-Matsya

Dugdha- Dugdha, Kurchikaa, Kilaat`a, Moraat`a,

Drava- Viruddha Asaatmya Peya, As`huddha Jala

Phala- Jamboo, Apakva Taalaphala, Priyaala

Kritaanna- Paanaka

Other- Atyadhika Jala Sevana, Visht`ambhakara Aahaara, Sneha Padaartha, Virechana, Mala Mootra Avarodha, Adhyas`hana, Jaagaran`a, Raktasraava

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here