Introduction:

This is a S`hotha in the shape of conch shell. There is Kan`d`ooTodaChhardiJvaraVidaaha. This is called as Udarda. Its another name is S`heetapitta.

Udarda is Kaphaja and it is caused due to cold stuffs. (S`his`hiraja Vikaara)

S`heetapitta is Vaata dominant and Udarda is Kapha dominant.

 

Udarda Chikitsaa

S`hodhana

o       Abhyanga Kat`u Taila

o       Seka Ushn`odaka

o       Vamana Pat`olaadi Kvaatha

S`hamana

o       Triphalaadi Yoga

o       Navakaarshika Kashaaya

o       Amritaadi Kvaatha (Visarpa Adhikaara)

 

Similar Chikitsaa to Krimi, Dadru Chikitsaa and Kusht`ha after S`hodhana

 

Pathyaapathyaa

 

Pathya –

 • Dhaanya- S`haalee
 • S`haaka- S`higruphala, S`haalincha, Kaaravellaka, Upodikaa, Vetaagra
 • S`himbee-Mudga, Kulattha
 • Dugdha- Ghrita
 • Drava- Usn`a Jala
 • Phala-Daad`ima, Karkat`ee
 • Kritaanna– Kaphapittahara Padaartha
 • Other- Vamana, Virechana, Madhu, Raktamokshan`a

 

Apathya-

 • Rasa-Amla, madhura
 • Gun`a/ karma-Guru
 • Maamsa-Matsya, Aanoopa Maamsa
 • Dugdha- Dugdha Vikaara, Kilaat`a
 • Kritaanna-Ikshu Vikaara
 • Other– Gud`a, Snaana, Aatapasevana, Phaan`ita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here