Saamaanya Chikitsaa

 • Snehana
 • Svedana
 • Dadhi Sevana
 • Raktamokshan`a:

o       Pleehaa Vriddhi: Siraa (Vein) from Vaama Baahumadhye (Left Elbow Joint)

o       Yakrit Vriddhi: Siraa (Vein) from Dakshin`a Baahumadhye (Right Elbow Joint)

o       Kshaara Karma:- Siraa (Vein) from Vaama Angusht`ha (Left Wrist Joint)

 

Pathyaapathya: Same as Udara

Pathya –

 • Rasa-Kat`u, Amla, Lavan`a
 • Gun`a-Laghu, Deepaneeya
 • Dhaanya-Yava, Shasht`ika S`haalee, Godhooma, Neevaara, Rakta S`haalee
 • S`haaka-Pat`ola, Punarnavaa, Kaaravellaka, S`higru Phala, Hareetakee, Aardraka, Saindhava, Taamboola, Yavakshaara, Las`hoona, Nis`hottara, Elaa, Braahmee,Vaastuka, S`harapunkhaa, Man`d`ookaparn`ee, Kaalas`haaka.
 • S`himbee- Mudga, Maasha, Kulattha
 • Dugdha-GoDugdha, Ajaa Dugdha,Usht`ra Dugdha, Maahisha Dugdha
 • Drava- Go Mootra, Ajaa Mootra,Usht`ra Mootra, Maahisha Mootra, Madhu, Madhura Takra, Eran`d`a Taila, Seedhu, Suraa, Aasava, Arisht`a, Madhookajanita Madya
 • Phala-Badara, Draakshaa, Mridveekaa, Ikshu, Kola
 • Kritaanna-JaangalaMaamsarasayukta Peyaa, Amla and Lavan`a Rasyukta Yoosha,Maamsa Rasa, Panchamoolasiddha Aahaara

 

Apathya-

 • Rasa-Lavan`a, Amla
 • Veerya- S`heeta
 • Gun`a/Karma-Guru, Abhishyandee, Vidaahee,Ushn`a, Rooksha, Atisnigdha, Pichchhila, Kshaara
 • S`hooka- Dvidala Dhaanya, Tila
 • S`haaka- S`haaka, Gud`a and Taila Yukta S`haaka
 • Maamsa-Aanoopa Maamsa
 • Dugdha-Dugdha, Dahi (In Prabhoota Matraa)
 • Drava-Jalapaana, Mahendra Parvatajanya Saritaa Jala

        Other-Paisht`ika Bhakshya, Lavan`a, Divaasvaapa, Vyaayaama, Sneha, Dhoomapaana, Siraavyadha, Vamana, Maargakraman`a.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here