Mootrakrichchhra (Dysuria)

Saamanya Chikitsaa:

All such measures i.e. formulations and procedures which are employed in the treatment of As`hmaari and Mootrodaavarta should be adopted here.

 

Vaataja Mootrakrichchhra

Vaataahara Chikitsaa

 • Snehana
 • Svedana
 • Abhyanga
 • Aasthaapana Basti / Nirooha Basti
 • Anuvaasana Basti
 • Avagaaha Sveda
 • Uttara Basti
 • Parisheka
 • Sankara Sveda
 • Upanaaha Sveda
 • Shamana Kalpana

 

Pittaja Mootrakrichchhra:

S`heeta Dravya

 • Avagaaha S`heeta
 • Basti
 • Lepana
 • Parisheka
 • Parisheka S`heeta
 • Virechana
 • Shamana Kalpana
 • Seasonal regime like Greeshma Ritu

 

Kaphaja Mootrakrichchhra

Ushn`a and Teekshn`a

 • Abhyanga
 • Svedana
 • Vamana
 • Nirooha Basti
 • Kshaara
 • Kat`u rasa Pradhaana Annapaana
 • S`hamana Kalpana

Sannipaataja Mootrakrichchhra

The line of treatment should be decided after assessing the Sthaana of Vaata, i.e.

 • If Kapha Dosha is predominant then Vamana is to be administered first,
 • If Pitta Dosha is predominant then Virechana is to be administered first,
 • If Vaata Dosha is predominant then Basti is to be administered first,

 

S`hukraja Mootrakrichchhra

 • Avagaaha Sveda
 • Abhyanga
 • Basti
 • Choorn`a Kriya as mentioned in Vaatavyaadhi
 • Uttara Basti

 

Mootra Dosha Chikitsaa:

 • Snehana
 • Svedana
 • Virechana
 • After proper S`hodhana Uttara Basti

 

Pathya –

Gun`a – Ushn`a

Dhaanya – Puraan`a S`haalee, Yava

S`haaka –Pat`ola, Gokshura, Aardraka, Kumaaree, Tand`uleeyaka, Karkat`ee

S`himbee – Mudga

Maamsa – Jaangala Pas`hu Maamsa

Phala – Kushmaan`d`a, Kharjoora, Naarikela

Kritaanna – Mudga Yoosha

        Other –S`harkaraa, S`heeta Jala, Saktu, Kaanjika

 

Apathya –

Rasa – Amla, Lavan`a

Gun`a – Teekshn`a, Vidaahee, Rooksha

S`haaka – Aardraka, Hingu, Vetraagra

S`himbee –Tila, Maasha

Maamsa – Matsya

Drava – Madya

        Other –Pin`yaaka, Taamboola, Saindhava, Vishamaas`hana, Vidaahee, Viruddhaanna, Mootravegaavarodha, Shrama, Maithuna, Pravaasa

 

 

Mootraaghaata Chikitsaa

 

Reference

A.H.Chi.11, C.Si.9, S.U.58, N.R. Mootraaghaata

 

Introduction

Mootraaghaata is a disease where Mootra is depleted or its formation is hampered.

13 types of Mootraaghaata are described by Charaka while 12 types according to Sus`hruta and Vaagbhat`a. ( in Mootraghaata the obstruction to passage of urine is the cardinal sign formation is depleted in Mootrakricchra)

Mootraaghaata is a disease where Mootra is depleted or its formation is hampered.

 

 

Mootraaghaata Types

 

  Charaka Samhitaa

13 types according toCharaka

Sus`hruta Samhitaa

12 types according toSus`hruta

Vaagbhat`a A

12 types according toVaagbhat`a

Maadhava Nidaana

13 types according toMaadhava Nidaana

1 Mootraukasaada Mootraukasaada 2

– Vaataja and Pittaja

 

Mootra Saada Mootra Saada
2 Mootra Jat`hara Mootra Jat`hara Mootra Jat`hara Mootra Jat`hara
3 Mootra Krichchhra      
4 Mootrotsanga Mootrotsanga Mootrotsanga Mootrotsanga
5 Mootra Samkshaya Mootra Kshaya Mootra Kshaya Mootra Kshaya
6 Mootraateeta Mootraateeta Mootraateeta Mootraateeta
7 Anilaasht`heelaa Asht`heelaa (Vaataasht`heelaa – D`alhan`a) Vaataasht`heelaa Asht`heelaa
8 Vaata Basti Vaata Basti Vaata Basti Vaata Basti
9 Ushn`amaaruta Ushn`avaata Ushn`avaata Ushn`avaata
10 Vaatakun`d`alikaa Vaatakun`dalikaa Vaatakun`dalikaa Vaatakun`dalikaa
11 Mootra granthi Mootra granthi Mootra granthi Mootra granthi
12 Vid`ghaata   Vid`vighaata Vid`vighaata
13 Bastikun`d`ala     Bastikun`d`ala
14   Mootra S`hukra Mootra S`hukra Mootra S`hukra

 

 

Saamaaanya Chikitsaa

Mootraaghaata

 

 • S`hodhana
  • Svedana
  • Uttarabasti
 • S`hamana

o      Kashaaya

o      Kalka

o      Ghrita

o      Siddha Ksheera

o      Kshaara

o      Madya

o      Aasava

o      Leha

 

All such measures i.e. formulations and procedures which are employed in the treatment of As`hmaari and Mootrodaavarta should be adopted here.

 

 

Vis`hesha Chikitsaa

 

Mootra Dosha Chikitsaa:

 • Snehana
 • Svedana
 • Virechana
 • After proper S`hodhanaUttara Basti

 

Mootraukasaada

Kaphaghna and Pittaghna Dravya should be used

 

Mootra Jat`hara

Mootravirechaneeka Chikitsaa and Hingudviruttara choorn`a should be used

 

Bastikun`d`ala

Basti /Uttara basti and Chikitsaa similar to Mootrakrichchhra.

 

Vaataja Mootraaghaata

 

Vaataja Mootraaghaata

Vaataghna Taila Abhyaanga

Snehana

Avagaaha Svedana

Upanaaha

 

Pittaja mootraaghaata

Pittaja mootraaghaata

Sheeta Lepa Seka Avagaaha

 

Kaphaja Mootraaghaata

Kaphaja Mootraghaata

 • Vamana
 • Svedana
 • Teekshn`a ,Kat`u Bhojana
 • Yavaana
 • Takra

 

Saanipaatika Mootraaghaata

In this condition the patient should be treated as per the status of Dosha.

 

Pathya –

 • Dhaanya – Yava, Puraan`a S`haalee
 • S`haaka – Pat`ola, Aardraka, Karakat`ee, Kushmaan`d`a
 • S`himbee –Kulattha
 • Maamsa –Jaangala Pas`hu Maamsa, Kukkut`a Maamsa
 • Dugdha – Dugdha, Takra, Dadhi, Ghrita, Dadhimand`a
 • Drava –Madya, Gaud`eeka, Kaanjika, Suraa, Maardvika, Paryusheeta Jala, Taila
 • Phala –Kushmaan`d`a, Karkat`ee, Kharjoora, Naarikela, Mridvikaa, Draakshaa, Badara, Aamalakee, Daad`ima
 • Kritaanna – Maasha Yoosha/Man`d`a, Leha, Ksheera Vikritee, Tan`d`ulodaka, Man`d`a, Draakshaa Kalka/ Siddha Jala( Anupaana – Paryusheeta Jala)

       Other –Abhyanga, Basti, Seka, Svedana, Virechana, Kesara, Kachoraa, S`hataavaree, Das`hamoola, Gomootra, Elaa, Tvak

 

Apathya –

 • Gun`a – Rooksha, Vidaahee, Visht`hambhee
 • Other – Viruddhaanna, Vyaayaama, Maithuna, Mala Mootra Avarodha, Vetraagra, Vamana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here