Introduction:

Ajeern`a means indigestion.

 

Saamaanya Chikitsaa:

Us`hn`odaka should be advised.

Laghu Aahaara / Langhana.

 

 

Vis`hesha Chikitsaa:

 

 1. Aamaajeen`a:– Langhana
 2. Vidadhaajeern`a:– Vamana
 3. Vishtabdhaajeern`a:– Svedana
 4. Rasas`heshaajeern`a:– Divaasvaapa(day time sleep when stomach is empty) after that light food in small quantity.
Do not require treatment as the do not cause any symptom and these are normal stages in digestion.

 

 1. Dinapaaki Ajeern`a
 2. Praakrita Ajeern`a

 

Pathya:

Rasa: Kat`u, Tikta

Gun`a: Laghu

Dhaanya: Lohita S`haalee, Yava

S`haaka: S`haalicha, Vetraagra, Vaastuka, Moolaka, Rasona, S`higru Phala, Pat`ola, Vaartaaka, Kamala, Kaaravellaka, Kant`akaaree Phala, Aardraka, Prasaaran`ee, Chukra, Parpat`a, Methikaa, Dhaanyaka

Maamsa: Hareen`a, Mayoora, S`has`ha, Laavaa, Kshudra Matsya

Dugdha: Dadhi, Takra, Navaneeta, Ghrita

Drava: Kaanjika, Sarshapa Taila, Suraa

Phala: Kushmaand`a, Kadalee, Aamalakee, Daad`ima, Amlavetas, Nimbu, Maatulunga

Kritaanna: Laajaa Man`d`a, Vilepee, Mudga Rasa

Other: Hingu, Lavan`a, Ajamodaa, Maricha, Jeeraka, Tambula, S`hunt`hee, Madhu

 

Apathya:

Gun`aGuru

S`haakaKamala Kanda, Upodikaa, Kanda, Us`heera

S`himbee: Dvidala Dhaanya

Maamsa: Matsya

DugdhaDugdha, Kurchikaa, Kilaat`a, Moraat`a,

Drava: Viruddha Asaatmya Peya, As`huddha Jala

PhalaJamboo, Apakva Taalaphala, Priyaala

KritaannaPaanaka

        Other: Atyadhika Jala Sevana, Visht`ambhakara Aahaara, Sneha Padaartha, Virechana, Mala Mootra Avarodha, Adhyas`hana, Jaagaran`a, Raktasraava

2 COMMENTS

 1. AJEERNA IS THE AMATWAM OF THE DIGESTED FOOD.NOT INDIGESTION.AMATWA OF digested food is due to intake of virudhahara.Here amatwa meant by non absorption of digested FOOD.

  • If food is completely digested, there wont be Amatwam. When there is indigestion then Ama occurs or in case if one takes food even before the complete digestion of previously taken food then also Ama can occur. So its Ajeerna which leads to the formation of Ama.
   Ama Ajeerna is the condition in which Amla rasa from Amashaya is not secreted adequately, Amajirna is caused due to vitiation of Kledaka Kapha. Further Ama can result in other disease like Visuchika and Alasaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here